Robot 20-3 Off Alarm motion detection
กล้องโรบอท 20-3 ปิดเสียงเเจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวทำอย่างไร

กล้องโรบอท 20-3 ปิดเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวทำอย่างไรขั้นตอนที่ 1 

-เข้า App ICsee หน้าดูภาพสด

-เข้าหัวข้อ บนขวารูปเฟือง


ขั้นตอนที่ 2

-เข้าสู่หน้า ตั้งค่า

-เข้าหัวข้อ Smart Alarm


ขั้นตอนที่ 3

-เข้าสู่หน้า Smart Alarm

-เข้าหัวข้อ ชนิดการบันทึก


ขั้นตอนที่ 3

-เข้าสู่หน้า ชนิดการบันทึก

-Device Beep ติ๊กถูกออก

-บันทึก

ลืมรหัสผ่าน 7000 Series
ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร