กล้องความละเอียด 2MP 3MP.. 8MP ต่างกันยังไง?


มองแล้วไม่เห็นต่างกันเลย!! มีคำตอบ...

ภาพรวม เมื่อนำความ "ละเอียด" มาเทียบกันชัดๆ

ความละเอียดหรือเรียกกันอีกอย่างนึกคือ พิกเซล (pixel) ยิ่งความละเอียดมากเท่าไหร่


ใน News
97Series ค่า Bandwidth และการคำนวณ HDD