วางระบบ IP ต่อกล้อง 256 ตัว

วางระบบ IP ต่อกล้อง 256 ตัว

 ข้อสำคัญอย่างเดียวอย่าต่อ Switch เกิน 4 Hob แล้วเป็นขอขวด

การวางระบบ Network ผิด ทำให้กล้องมาช้า ดีเลย์ กล้องภาพกระตุก หรือจอดำ สังเกตง่ายๆ แค่นี้นึกถึงภาพ รถติด บนถนนรถ คือข้อมูลกล้อง ถนนคือสาย LAN หรือขนาดของ  Network รถ น้อย หรือ กล้อง น้อย วิ่งฉิวๆ ภาพมาไว ไม่กระตุก รถเยอะๆ แต่ขนาดถนนยังมีแค่ เลนเดียว รถก็วิ่งช้า ถึงที่หมายช้า ก็เหมือนภาพกล้องกระตุก ดีเลย์ 

อย่าโทษกล้องกับเครื่องอย่าเดียว ดูการออกแบบ ความเร็วในการส่ง สาย LAN ด้วย ส่วนมากมีปัญหากับคนที่ต่อ Switch  เป็นทอดๆ เอาสะดวก แต่ลืมคำนึงเรื่อง Bandwidth

คุณภาพสาย LAN และ ระยะทางก็มีส่วน ถ้าสาย LAN ไม่ดี ภาพกล้องที่มีจะหน่วง ดีเลย์ ภาพสดที่จอจะดีเลย์ คือ รถไปแล้ว แต่ในจอรถยังอยู่

 แต่การบันทึกดูย้อนหลังก็จะปกติ เพราะ ภาพไม่ได้ขาดตอน

 แต่ถ้าภาพสดขาดตอน จอดำ แน่นอน ดูย้อนหลังก็ "ดำ"


ใน News
การคำนวณ HDD /จำนวนวันที่บันทึก