Solar Rooftop
Solar สำหรับติดตั้งที่พักอาศัย แนวทางการติดตั้ง อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีข้อดีข้อเสียต่างๆในการที่จะใช้งานsolar

มาทำความรู้จักกับ solar มีอุปกรณ์การทำงานอะไรบ้างต้อง ติดตั้งอย่างไรควรรู้อะไรบ้างก่อนติดตั้ง
blog นี้นำมาให้รับชมเพียงแค่อุปกรณ์ พร้อมอธิบายหน้าที่การทำงานของแต่ละอย่าง

ระบบโซลาร์เซลล์

ระบบโซลาร์เซลล์แบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า (ไฟบ้าน) การผลิตไฟฟ้าระบบนี้จะใช้แผงโซลาร์เซลล์สำหรับการกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นจะจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ (Inverter) แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟกระแสสลับ (AC) และจะต่อเข้ากับระบบไฟบ้าน เพื่อใช้งานร่วมกันต่อไป ระบบออนกริดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยประหยัดพลังงาน

อ่านต่อ

ใน News
HW-33MPT302-4G เเก้ไขแจ้งเตือน Smoke