Heat map

HP-97B20PE-E3-AI

ปัจจุบันทั้งร้านค้าและห้างสรรพสินค้าไม่ได้ให้ความสำคัญแค่กับระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดCCTVเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อการเข้าถึงสินค้าที่ต้องการของผู้บริโภค, พฤติกรรมการซื้อ และการลดต้นทุนของการดำเนินงาน

เหมาะมากๆสำหรับต้องการดูลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนมากว่ากัน บริโภคเน้นไปทางไหน รวมถึงจำนวนคนที่ซื้อสินค้าแต่ละชิ้นเทียบกับลูกค้าที่หยิบสินค้าขึ้นมาไม่ได้ตัดสินใจซื้อ หรือแค่เดินผ่านสินค้านั้นไป ง่ายต่อบริหารจัดการ

Heat Map  (AI)

สามารถแยกแยะการตรวจจับได้มากกว่า 1 ชนิด เช่น คน รถยนต์ มอเตอร์ไซค์
ใช้งานภายในและภายนอกได้ตามสะดวก ตั้งค่าได้ เช่นหน้างานที่ติดตั้งสถานีเติมน้ำมัน
พื้นที่จอดรถ ตลาด เป็นต้น

ภาพตัวอย่าง

การแสดงผลเมื่อค้นหาตามวันและเวลาที่เราต้องการ แสดงผลโดยความเข้มของสียิ่งสีเข้มมีความหนาเน้นของการผ่านผู้คน

HP-97B20PE-E3-AI

NVMS2.0

ถ้ามีกล้องมากกว่า 1 ตัว ซึ่งเป็นไปได้แน่นอนเรามีโปรแกรมบริหารจัดการ
ดูภาพสดหรือย้อนหลัง และยังสามารถใช้ความสามารถของโปรแกรม
ใช้งานฟังก์ชั่น AI ต่างของ CCTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วีดีโอการตั้งค่าและ แสดงผล

สามารถเล่นได้ทุกคน การใช้ง่ายมีภาษาไทยรองรับ